Tło bannera

Cennik usług noclegowych

od 117 /os./noc

Regulaminy

Rezerwacja miejsc i warunki płatności

Rezerwacja miejsc:

 • pisemne /faxowe/ lub telefoniczne lub mailowe zamówienie z podaniem:
 • imienia i nazwiska zamawiającego
 • numeru telefonu
 • terminu pobytu
 • rodzaju pokoju
 • ilości osób

Warunki płatności:

 • 50% wpłaty po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia na konto firmy
 • Lido Jerzy Szymanik, 80-512 Gdańsk, ul. Brzeźnieńska 4
 • konto PKO BP S.A. 50 1020 5558 1111 1224 0110 0030 lub gotówką w kasie firmy
 • powyższa wpłata jest gwarancją zamówionej rezerwacji, bez potwierdzenia wpłaty firma nie gwarantuje realizacji zamówienia
 • wyrównanie wpłaty do wysokości 100% -w dniu przyjazdu

Rezygnacja z rezerwacji miejsc:

W przypadku rezygnacji z zamówionych i potwierdzonych miejsc, potrącane zostaną następujące kwoty:

 • 20% wartości zamówienia w przypadku rezygnacji do 22 dni przed datą rozpoczęcia pobytu
 • 50% wartości zamówienia w przypadku rezygnacji na 21 do 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu
 • 75% wartości zamówienia w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu

Regulamin hotelowy domu wczasowego Lido:

§ 1

Pomieszczenia mieszkalne w Lido, zwane w dalszym ciągu "pokojami" wynajmowane są na doby.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 12:00 następnego dnia.

Najemca pokoju, zwany w dalszym ciągu "gościem hotelowym" może zająć pokój bez dodatkowej opłaty w godzinach 9:00 do 16:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest wolny.

§ 2

Najmując pokój hotelowy gość określa czas swojego pobytu, a w przypadkach braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

Życzenie przedłużenia pobytu, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego.

Lido nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

§ 3

Lido zobowiązany jest zapewnić: Warunki pełnego wypoczynku gościa, w szczególności poprzez nie wykonywanie bez zgody gości jakichkolwiek czynności w pokoju (np. sprzątanie, naprawa urządzeń, itp.).
Wymianę bielizny hotelowej max co 7 dni, ręczników max co 3 dni.

§ 4

Lido obowiązany jest: Bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń obiektu oraz czystości i porządku w Lido.
Do świadczenia nieodpłatnie na życzenie gościa hotelowego następujących usług:

a) budzenia o oznaczonej godzinie
b) przyjmowania bagażu na przechowanie

§ 5

 Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego w recepcji.

§ 6

Osoby nie meldowane w Lido nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 22:00 do 7:00 dnia następnego.

§ 7

W Lido należy zachować ciszę od godz. 22:00 do 7:00 dnia następnego.

§ 8

 1. Nie pobieramy opłat za parkowanie na terenie Lido.
 2. Plac przed budynkiem jest oświetlony, monitorowany i ogrodzony, ale nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące samochody.

§ 9

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać, bez uzgodnienia z recepcją, jakichkolwiek przyrządów, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

§ 10

Przy każdorazowym opuszczeniu Lido klucz od drzwi do pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji. Przy wymeldowaniu się w recepcji należy zdać klucz od pokoju oraz pilot do TV.

§ 11

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Lido, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 12

Woda mineralna znajdująca się w pokojach ma charakter powitalny (umieszczana jest w pokoju jednorazowo w ciągu całego pobytu gościa).

& 13

Dane osobowe:

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odnośnie do danych osobowych Klientów, jest Obiekt.

Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail, przetwarzane będą przez Usługodawcę w celu świadczenia Usługi, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, na warunkach określonych poniżej:

przedmiot, zakres, charakter przetwarzania oraz rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane te dotyczą oraz wszelkie dane wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego określone są w załączniku nr 1; podwykonawcy i pracownicy Usługodawcy zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Usługi, na co Obiekt oraz Klient wyrażają zgodę.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili.
Usługodawca informuje, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie poweźmie wszelkie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. Usługodawca zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Usługodawca zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu świadczenia Usługi oraz nieujawniania ich komukolwiek. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Usługodawca oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych i taki stan będzie utrzymywany przez czas trwania niniejszej Umowy.
W razie wyrażenia przez Klienta zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie rezerwacji, Obiekt może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych oraz przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Obiektu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez
.Usługodawca iformuje ,że obiekt jest monitorowany ze względu na bezpieczeństwo gości.Nagranie są zabezpieczone przed dostępem .Okres przechwywania nagerań  wynosi 60 dni.
Potencjalny zamawiający usługę telefonicznie lub za pomocą e-maila  w domyśle zapoznał się z regulaminem obiektu i wyraża zgodę na udzielanie informacji niezbędnych do dokonania zamówienia, wysrtawienia faktury zaliczkowej oraz wystawienia faktury końcowej.

Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Maciej Czechowicz, Brzeźnieńska 4, 80-512, Gdańsk Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane