Rezerwacja Online

Oferty Specjalne Podaruj Prezent Widok z kamery

Regulaminy

Rezerwacja miejsc i warunki płatności

Rezerwacja miejsc:
pisemne /faxowe/ lub telefoniczne lub mailowe zamówienie z podaniem:

 • imienia i nazwiska zamawiającego
 • numeru telefonu
 • terminu pobytu
 • rodzaju pokoju
 • ilości osób

 

Warunki płatności:

 • 50% wpłaty po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia na konto firmy
 • Lido Jerzy Szymanik, 80-512 Gdańsk, ul. Brzeźnieńska 4
 • konto PKO BP S.A. 50 1020 5558 1111 1224 0110 0030 lub gotówką w kasie firmy
 • powyższa wpłata jest gwarancją zamówionej rezerwacji, bez potwierdzenia wpłaty firma nie gwarantuje realizacji zamówienia
 • wyrównanie wpłaty do wysokości 100% -w dniu przyjazdu

 

Rezygnacja z rezerwacji miejsc:
W przypadku rezygnacji z zamówionych i potwierdzonych miejsc, potrącane zostaną następujące kwoty:

 • 20% wartości zamówienia w przypadku rezygnacji do 22 dni przed datą rozpoczęcia pobytu
 • 50% wartości zamówienia w przypadku rezygnacji na 21 do 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu
 • 75% wartości zamówienia w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu

REGULAMIN HOTELOWY
Domu Wczasowego Lido

§ 1

Pomieszczenia mieszkalne w Lido, zwane w dalszym ciągu "pokojami" wynajmowane są na doby.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 12:00 następnego dnia.
Najemca pokoju, zwany w dalszym ciągu "gościem hotelowym" może zająć pokój bez dodatkowej opłaty w godzinach 9:00 do 16:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest wolny.

§ 2

Najmując pokój hotelowy gość określa czas swojego pobytu, a w przypadkach braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
Życzenie przedłużenia pobytu, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego.
Lido nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

§ 3

Lido zobowiązany jest zapewnić: Warunki pełnego wypoczynku gościa, w szczególności poprzez nie wykonywanie bez zgody gości jakichkolwiek czynności w pokoju (np. sprzątanie, naprawa urządzeń, itp.).
Wymianę bielizny hotelowej max co 7 dni, ręczników max co 3 dni.

§ 4

Lido obowiązany jest: Bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń obiektu oraz czystości i porządku w Lido.
Do świadczenia nieodpłatnie na życzenie gościa hotelowego następujących usług:
a) budzenia o oznaczonej godzinie
b) przyjmowania bagażu na przechowanie

§ 5

 Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego w recepcji.

§ 6

Osoby nie meldowane w Lido nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 22:00 do 7:00 dnia następnego.

§ 7

W Lido należy zachować ciszę od godz. 22:00 do 7:00 dnia następnego.

§ 8

1. Nie pobieramy opłat za parkowanie na terenie Lido.
2. Plac przed budynkiem jest oświetlony, monitorowany i ogrodzony, ale nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące samochody.

§ 9

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać, bez uzgodnienia z recepcją, jakichkolwiek przyrządów, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

§ 10

Przy każdorazowym opuszczeniu Lido klucz od drzwi do pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji. Przy wymeldowaniu się w recepcji należy zdać klucz od pokoju oraz pilot do TV.

§ 11

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Lido, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 12

Woda mineralna znajdująca się w pokojach ma charakter powitalny (umieszczana jest w pokoju jednorazowo w ciągu całego pobytu gościa).

DYREKCJA

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij